Iluminatul. Considerente generale

Iluminatul. Considerente generale

Fie că vorbim de proiecte de case sau de instituţii destinate să devină spaţii de lucru, iluminatul este un aspect important care nu poate fi neglijat în niciunul dintre aceste cazuri.

Pentru oricare dintre aceste situaţii se cuvine să fie avute în vedere două tipuri de iluminat: iluminatul natural şi cel artificial.

Atunci când vorbim despre iluminat natural avem în vedere, ca sursă de lumină, radiaţia solară şi a bolţii cereşti care pătrunde în încăperi prin golurile special destinate din elementele de construcţie, ferestre, luminatoare etc. Pentru că lumina naturală este caracterizată de variaţie permanentă, variaţie ce se datoreză poziţiei soarelui şi gradului de acoperire cu nori a cerului, în proiectarea iluminatului natural nu se are în vedere o anumită valoare a iluminării, ci raportul dintre iluminarea interioară şi cea exterioară.

Diferit de iluminatul natural, iluminatul artificial se obţine cu ajutorul surselor de lumină alimentate din reţeaua de energie electrică de joasă tensiune. Iluminatul artificial este menit să vină în completarea celui natural. Variaţia iluminării naturale din timpul zilei, dar şi absenţa acesteia pe perioada nopţii, sunt compensate prin amplasarea şi orientarea corespunzătoare a corpurilor de iluminat şi prin sectorizarea alimentării cu energie a instalaţiilor de iluminat.

La proiectarea şi realizarea iluminatului artificial trebuie avute în vedere următoarele aspecte: destinaţia încăperii (spaţiului); distribuţia în interiorul încăperii a zonelor cu funcţiuni specifice; nivelul de iluminare necesar funcţiunilor prevăzute pentru anumite spaţii; calitatea ambianţei luminoase (uniformitatea iluminării, distribuţia luminanţelor, existenţa fenomenului de orbire, culoarea luminii, redarea culorilor etc.); sistemul de iluminat; corpul sau corpurile de iluminat şi posibilitatea întreţinerii instalaţiilor de iluminat şi a suprafeţelor vitrate.

Iluminatul artificial se poate realiza prin sisteme diferite: iluminat general uniform; iluminat general localizat sau iluminat general uniform completat cu iluminat local.

Nivelul de iluminare, calitatea şi alegerea adecvată a acestuia pot influenţa în mare măsură folosirea eficientă a spaţiilor conform destinaţiilor care le-au fost atribuite. Este important ca sistemele de iluminat să fie adaptate, după caz, la aspecte fiziologice ale ochiului sau să acorde importanţă elementelor ce ţin de psihologia umană. Pentru prima categorie am putea folosi ca exemplu zonele din bucătărie destinate preparării mâncării, zone pentru care ar trebui să se asigure cu prioritate un iluminat corespunzător sau, dacă este cazul, zonele destinate desfăşurării unor hobby-uri care presupun atenţie sporită şi care solicită în mod special ochii etc. În ce priveşte nevoia de a ţine cont de factori psihologici în stabilirea iluminatului adecvat, am putea argumenta că spaţiile care sunt destinate efectuării exerciţiilor de fitness vor avea nevoie de o altfel de lumină decât cele gândite să constituie o oază de linişte, un refugiu pentru relaxare, în care să se asculte muzică ambientală sau să se răsfoiască un album de artă.
Indiferent de distribuţia spaţiilor pe care le permit diferitele modele de case pe care le deţinem sau, de ce nu, proiectele de case pe care plănuim să le dezvoltăm, trebuie să avem în vedere că iluminatul este un factor important pentru crearea ambientului dorit, dar şi pentru folosirea eficientă a spaţiului de care dispunem. Pentru a putea distribui raţional lumina este important să cunoaştem şi diferitele tipuri de iluminare care există, cu atât mai mult cu cât acestea se diferenţiază în funcţie de efectele pe care dorim să le obţinem.

1. Lumina pentru vedere. Acest tip de lumină presupune o iluminare generală care poate fi obţinută prin plafoniere, lampadare şi aplice.

2. Lumina pentru privire. Este aceea care trebuie să ofere o maximă intensitate luminoasă. Pentru a o obţine se folosesc, de regulă, lămpi de masă şi corpuri suspendate.

3. Lumina pentru contemplare. Este un tip particular de lumină care facilitează observarea unui tablou, a unei mobile, a unui obiect de preţ, care este evidenţiat, în centrul unei insule de lumină, prin convergenţa unor fasciculele luminoase bine direcţionate.

4. Lumina care se contemplă. Această lumină reprezintă un tip de iluminat cu rol exclusiv decorativ.

Un sistem de iluminat modern se poate aplica atât unor proiecte de case moderne, cât şi unor proiecte de case clasice, important este, însă, ca acesta să îndeplinească, simultan, următoarele cerinţe: să fie funcţional, estetic şi rentabil.

image:interiorholic.com