Tipuri de grilaje pentru uşi şi ferestre

Tipuri de grilaje pentru uşi şi ferestre

image:archimodes.com

Grilajele sunt o soluţie bună pentru a împiedica intruşii să pătrundă în locuinţe, birouri sau spaţii comerciale. Ele acţionează ca elemente de protecţie, în primul rând, datorită rezistenţei mecanice a materialelor, dar şi datorită efectului psihologic pe care îl pot genera. S-a demonstrat că inclusiv impactul vizual al unor astfel de elemente de siguranţă contribuie la descurajarea potenţialilor infractori care, de cele mai multe ori, se reorientează spre ţinte care par mai uşor accesibile.

Marea diversitate de grilaje disponibile face mai uşoară alegerea lor, indiferent de modelele de case pe care se vrea ca acestea să fie aplicate.

Grilajele decorative. Grilajele decorative sunt folosite deopotrivă pentru locuinţe sau zone cu funcţiuni profesionale. Pot avea aspecte dintre cele mai diferite şi includ elemente decorative cu un însemnat impact estetic, fie un detaliu central, fie un model decorativ unifor, reluat pe toată întinderea grilajului. Grilajele decorative pot fi confecţionate din mai multe materiale. Există clădiri care au aplicate grilaje decorative din fier forjat atât la uşi cât şi la ferestre. Proprietarii de clădiri mai noi, moderne, sunt predispuşi, însă, să aleagă grilajele cu un tipar decorativ minimalist, realizate din bare de oţel solid. Grilajele decorative pot fi permanente sau demontabile.

Grilajele detaşabile. Grilajele care permit evacuarea rapidă sunt constituite din bare de siguranţă expandabile şi permit proprietarului, în cazuri de urgenţă, să părăsească cu uşurinţă incinta. Pot fi uşor îndepărtate sau fixate din nou, atât timp cât guşeul rămâne ataşat pe rama ferestrei. Grilajele de protecţie expandabile pot fi adaptate oricăror dimensiuni de uşi şi ferestre. Tuburile de oţel glisează în alte tuburi astfel încât să se adecveze unei mari varietăţi de modele şi dimensiuni.

Grilaje cu lamele perforate. Acestea sunt confecţionate din materiale durabile, de regulă din oţel. Asigură vizibilitate completă şi aerisirea spaţiului interior şi nu permit ca geamurile pe care le protejează să fie sparte, deşi nu obstrucţionează vederea celor care privesc din interior. Acestea pot fi uşor instalate şi fixarea şuruburilor se face, de obicei, în interior, astfel încât, atunci când este închis, sistemul să nu poată fi deschis sau demontat din exterior. Grilajul cu lamele perforate poate fi acţionat uşor, manual sau automat putând fi închis cu cheie sau prin telecomandă. De cele mai multe ori, acest tip de grilaj este silenţios, fiind proiectat astfel încât frecarea care produce zgomot să fie amortizată.

Grilajele cu sistem de alarmă incorporat. Grilajele pivotante din aliaj de aluminium care au sisteme de alarmă incorporate contribuie semnificativ la asigurarea siguranţei pentru un anumit spaţiu. Acestea se aseamănă cu grilajele obişnuite, dar spre deosebire de acelea, atunci când se încearcă îndepărtarea unui segment dintr-un astfel de grilaj, un mecanism magnetic declanşează instantaneu alarma de siguranţă. Acest tip de grilaje funcţionează deopotrivă cu sisteme cablate sau wireless. Pentru ca ele să fucţioneze este, desigur, necesar ca proprietarul spaţiului respectiv să fi instalat, în prealabil, un sistem de alarmă, la care grilajele să fie conectate. De regulă, acest tip de grilaj poate fi îndepăratat din interior, fie pentru a fi curăţat, fie pentru a asigura evacuarea în cazuri de urgenţă.